Over Stichting LERF


Stichting LERF en historie

Stichting LERF is de auditorganisatie die de kwaliteitscriteria toetst die gelden als voorwaarde voor het lidmaatschap van branchevereniging NL Actief. Het kwaliteitsbeleid, de processen en de criteria zijn met NL Actief, Stichting LERF, Kenniscentrum Sport en de Consumentenbond tot stand gekomen. 

Om de kwaliteit van de ondernemende sportaanbieders te verbeteren, is in mei 1997 door NL Actief met steun van het ministerie van VWS de Landelijke ErkenningsRegeling Fitness in het leven geroepen. Hiervoor is de Stichting LERF opgericht. Deze stichting controleert op kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld binnen het kwaliteitsbeleid van NL Actief.

Visie

Een organisatie die het NL Actief keurmerk draagt is hét professionele lokale centrum voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl, dat ervoor zorgt dat kennis, informatie en expertise toegankelijk en beschikbaar zijn voor de gebruikers. Daarmee levert het NL Actief keurmerk een belangrijke bijdrage aan de gezondheid, welzijn en ontplooiing van samenleving en individu. 

Missie

Stichting LERF bevordert de ontwikkeling en borgt de kwaliteit, en daarmee de maatschappelijke positie van het Keurmerk NL Actief.  

Register

Van gecertificeerde professionals, instellingen en opleidingen wordt een register bijgehouden en gepubliceerd via de website van NL Actief.